Beth ydy'r safon a pham dw i eisiau ddefnyddio?

Ein pwrpas yw cael gwared o'r sŵn ac ansicrwydd mewn y gofod Technoleg Gwybodaeth a rhoi'r dechnoleg orau i fusnesau ac unigolion.

Mae'r datblygwyr TG yn gorfod colli gormod o amser yn trio ail-greu'r olwyn ac addasu i safonau newydd anwadal.

Rydym wedi creu'r Safon Draig Top (SDT) i'r ddatblygwyr TG i helpu i adfer trefn i'r anhrefn yn y gofod technoleg.

Busnesau cymwys ac unigolion yn gallu gwneud cais am gyllid drwy'r Rhaglen Ymwrthedd Digidol (RYD).