Tîm bach ymroddedig yn datrys problemau'r byd mewn technoleg

Rydym wedi gwylio yn agos tra mae technoleg wedi newid dros y degawd diwethaf. Syniadau a thechnolegau newydd wedi dod i'r amlwg tra bod y gwybodaeth a sut i ddefnyddio y technolegau newydd yn aml yn cael ei guddio neu celcio.

Rydym yn datrys y broblem hwn trwy fodel llywodraethu a ymreolaeth i gyflogi safonau uchel sy'n sicrhau bod pob dull o ddelio â phroblemau technoleg yn cael ei trin mewn ffordd effeithlon trwy defnyddio'r Safon Draig Top (SDT).

Mae busnesau bach i ganolig yn haeddu defnyddio technolegau modern - yn enwedig tra dan ni'n brwydro yn erbyn y pandemig COVID-19 ac mae gweithio o bellter diogel yn bwysig.

Rydym yn darparu cyfleoedd cyllido i fusnesau a hyfforddiant i'r rhai sydd â diddordeb mewn defnyddio technoleg modern a helpu trwsio y economi gwe.